[1]
Khuzaimah, A.U., Amin, B.D. and Arafah, K. 2022. Physics Problem Based E-Module Development to Improve Student’s Physics Concept Understanding. Jurnal Penelitian Pendidikan IPA. 8, 4 (Oct. 2022), 2095–2101. DOI:https://doi.org/10.29303/jppipa.v8i4.2009.